Personal branding

Administrator

Personal branding dotyczy budowania marki osobistej za pomocą przemyślanego i dokładnie zaplanowanego zarządzania wizerunkiem i powiązanymi z nim działaniami.

Z drugiej strony można stwierdzić, iż jest to strategia marketingowa związana z inwestowaniem  w budowanie reputacji i zwiększaniem własnej wartości na rynku pracy dzięki pomocy specjalistów ds. wizerunku.

Personal branding najbardziej wykorzystywany i ceniony jest w tradycji biznesu anglosaskiego. Strategia personal branding jest nieodzowna w tych krajach w profesjach związanych przede wszystkim z polityką, dziennikarstwem, aktorstwem, sportem, nauką i zarządzaniem. Amerykanie, którzy jako pierwsi odkryli korzyści ze stosowania technik brandingu personalnego, mawiają: „Personal branding it’s all about how you become the go-to-expert in your field”. Znaczy to, że niezależnie czy tego chcemy, czy nie, celowo i świadomie, czy zupełnie przypadkiem i „przy okazji”, jesteśmy własnymi markami. W Ameryce potoczny zwrot „I brand you as…” używany jest w znaczeniu „Uważam Ciebie za…”. Autorzy „The Personal Branding Phenomenon” – Peter Montoya i Tim Vandehey – stwierdzają, że „branding personalny to nowa dewiza świata biznesu i kultury”.

Za prekursora idei marki osobistej uważa się Toma Petersa, który w 1997 roku przedstawił  to zagadnienie w swojej książce „The Brand Called You”. Według Petersa: „Bez względu na to, ile mamy lat, jakie zajmujemy stanowisko i w jakiej branży pracujemy, wszyscy musimy sobie uświadomić, jak ważny jest branding. Jesteśmy dyrektorami generalnymi własnych firm: Ja Sp.z o.o.(…). We współczesnym świecie biznesu naszym najważniejszym zadaniem jest promowanie marki »Ty«. (…) Ty jesteś marką. To Ty kierujesz swoją marką… Musisz zacząć myśleć o sobie inaczej. Nie jesteś »pracownikiem«, nie »należysz« do żadnej organizacji na stałe, nie określa Cię opis Twojego stanowiska, nie sprowadzasz się tylko do niego. (…) Stanowisko dyrektora generalnego firmy Ja Sp. z o.o. zobowiązuje Cię do rozwijania samego siebie, promowania siebie i podejmowania działań, które zapewnią Ci zainteresowanie rynku”.

Bardzo dobrze uzmysławia istotę marki osobistej stwierdzenie, iż są to wszystkie zdania, opinie, słowa, komentarze wypowiedziane przez innych o nas, gdy wyjdziemy z danego pomieszczenia. Dlatego marką nazwiemy wyobrażenia innych o nas, wyobrażenia mające zasadniczy wpływ na nasze zawodowe jak i prywatne relacje. Tak jak marka produktu wyróżnia go na rynku spośród dziesiątek innych, tak samo odpowiednio zbudowana marka osobista pozwala wyróżnić się na konkurencyjnym rynku pełnym specjalistów. Dlatego też warto poświęcić odrobinę czasu na uświadomienie sobie, jaką marką chcemy być, jak prawidłowo ja zbudować oraz jak zarządzać istniejącym już wizerunkiem.

Personal branding związany jest z budowaniem osobistej marki, czyli mówiąc wprost, są to działania za pomocą których „markujemy” sobą, własnym nazwiskiem wszystko, co mówimy i robimy. Stajemy się przez to, czy to się nam podoba czy nie,  pewnego rodzaju produktem, który jest rozpoznawalny i odróżniany na rynku.

W dzisiejszym świecie, przepełnionym informacjami, zdarzeniami, komunikatami oraz przede wszystkim ludźmi, marka osobista, staje się istotnym i ciężkim do przecenienia narzędziem umożliwiającym wyróżnienia się w tłumie, zbudowanie swojej oryginalności, rozpoznawalności wiarygodności czy niepowtarzalności. Dzięki wykreowaniu solidnej marki osobistej, w dłuższym przedziale czasowym, daje ona nam wyraźną przewagę zarówno w sferze marketingowej jak i sprzedażowej, co przekształca się następnie w wymierną korzyść rynkową.

W Polsce personal branding to zjawisko stosunkowo nowe, które do szerszej opinii publicznej trafiło dopiero kilka lat temu. Dlatego też wciąż wiedza na jego temat jest stosunkowa uboga, a dobrych fachowców zajmujących się tą kwestią jest niewielu. Często spotkać można się z przekonaniem, iż personal branding skierowany jest  przede wszystkim do szczególnie określonych odbiorców, związanych głównie z  polityką czy show biznesem. Mało kto zdaje sobie sprawę, iż tak naprawdę przydaje się on wszystkim, niezależnie od tego co robimy, a uwarunkowany jest jedynie tym, co chcemy osiągnąć.

Wiąże się to z głównym założeniem budowania marki osobistej, czyli przemyślanym i dokładnie zaplanowanym procesem zarządzania własnym wizerunkiem i karierą. Przyszłość naszej pracy i życia zawodowego  zależy w głównej mierze od tego, czy zaczniemy rozwijać swoją markę osobistą już teraz.

Podsumowując, można zaryzykować stwierdzenie, iż marka to Ty. Każdy z nas jest własną marką, niezależnie czy  tego chcemy, czy nie. Jedyne co nas różni to to, czy nasza marka jest silna czy słaba. Dzięki pierwszej możemy wywierać wpływ na innych, motywować, inspirować. Jest ona  obiektem pożądania. Natomiast druga nie budzi w nikim żadnego zainteresowania.

Co daje budowanie marki osobistej?

To z czym przede wszystkim kojarzy się marka osobista to skojarzenia i wrażenia w głowach i sercach osób,  które im fundujemy. Jest tym, co o nas mówią i myślą ludzie, z którymi mamy jakikolwiek kontakt. Tak naprawdę każdy z nas ma markę, ale tylko nieliczni potrafią nią zarządzać. Dlatego tylko nieliczni osiągają to, czego chcą.

Dzięki marce osobistej budujemy swoją reputację, mamy wpływ na swój wizerunek, relacje i całe życie. Silna marka osobista jest pożądana, wartościowa, wiarygodna, unikalna i niezastąpiona. Jeśli wiemy jak dbać o swoją markę osobistą będziemy skuteczni i widoczni dzięki swojej unikalności.

Wiele osób podchodzi do swojego życia spontanicznie, bez planowania kolejnych kroków i zdając się na to co los przyniesie. Dla takiej kategorii charakteru zbudowanie swojej marki jest zdecydowanie trudniejsze, gdyż prawidłowe kreowanie swojego wizerunku wymaga cierpliwości, konsekwencji i czasu.

Budowanie marki osobistej nie jest chwilową zachcianką, nie robi się tego dla bycia sławnym przez chwilę. Jej głównym celem jest to, aby przekonać ludzi o swojej wartości i wyjątkowości. Jest to długofalowy proces, dzięki któremu będziesz w stanie zostać cenionym ekspertem w danej dziedzinie lub będziesz mógł założyć biznes oparty o własną markę.

Jak stworzyć markę osobistą?

Analogicznie jak inne marki. Proces kreowania swojej marki nie różni się zbytnio od promowania marki produktu. Jedyną różnicą jest kwestia wyrazistości, gdyż w wypadku personal brandingu, na początku nie będzie on aż tak wyrazisty. Proces związany z głównymi wyróżnikami musi być dłuższy, tak abyśmy mogli lepiej poznać samych siebie i byli zdecydowani, w którym kierunku chcemy podążać.

Jest to niezbędne, gdyż marka osobista nierozerwalnie wiąże się z samoświadomością. Z przekonania o prawidłowym określeniu tego na czym nam zależy i co pragniemy uzyskać. Podstawą jest zastanowienie się nad wartościami, którymi się kierujemy i które chcemy wciąż rozwijać. Musimy zdefiniować cel, do którego zmierzamy. Istotne jest również określenie swoich unikatowych cech i umiejętności.

Zarządzanie marką osobistą to tak naprawdę zarządzanie samym sobą. Dlatego musimy sięgnąć głęboko w swoje wnętrze, aby nasze kolejne kroki były świadome i spójne z naszą osobowością. Oczywiście wymaga to  z jednej strony sporo czasu i obserwacji samego siebie, ale również wsłuchiwania się w opinie na swój temat osób, które nas znają.

Warto w tym celu zapytać znajomych, z czym im się kojarzymy, czego można się, według nich, po nas spodziewać. Kolejnym krokiem powinno być wpisanie swojego nazwiska w wyszukiwarkę internetową, aby zobaczyć jakie informacje, na podstawie dostępnych danych, można o nas uzyskać. Niezbędne również będzie przeprowadzenie analizy SWOT oraz zadanie sobie kilku fundamentalnych pytań.

Jest to niezbędny fundament, który trzeba postawić, aby móc efektywnie budować markę osobistą. Bez znajomości samego siebie, nie będziemy w stanie określić swoich mocnych stron, a tym samym nie będziemy w stanie zaprezentować ich innym, a to pociąga za sobą wrażenie niewiarygodności.

Etapy kreowania marki osobiste

Gdy uda nam się już poznać siebie kolejnym krokiem jest sformułowanie wizji – sytuacji, do której chcemy podążać, misji – mówiącej o oryginalności naszej propozycji dla innych oraz wartości – czyli tego co jest dla nas w życiu najważniejsze.

Następnie musimy zdefiniować realny, motywujący i jasny cel. Należy osadzić go w ramach czasowych i określić ostateczny czas jego wykonania.

Kolejny krok związany jest z analizą działania konkurencji i znalezienia „odnośników”, czyli osób, które już osiągnęły cel zbliżony do naszego i mogą posłużyć nam za wzór czy inspirację. Musimy jednakże uważać, aby nie poddać się chęci kopiowania, gdyż nie będzie to miało wtedy nic wspólnego z budowaniem swojego brandu i wyróżnieniem się z tłumu wielu naśladowców.

Podpatrywanie konkurencji często działa mobilizująco. Staramy się dzięki temu być na bieżąco z panującymi trendami, jesteśmy bardziej kreatywni, nie osiadamy na laurach. Dlatego nie warto zaniedbywać tej kwestii.

Następnym etapem jest zdefiniowanie grupy docelowej, czyli  określenie cech osób, do których chcemy skierować swoją ofertę. Aby nie był to za bardzo rozmyty obraz, określający nam jedynie wiek, płeć czy miejsce zamieszkania, warto wyobrazić sobie realne osoby, które chcielibyśmy mieć za swoich odbiorców. Zobaczyć oczyma wyobraźni co robią, z jakimi problemami się borykają i przede wszystkim, jak możemy im pomóc.

Gdy przebrniemy już przez wszystkie powyższe punkty budowania marki osobistej, jesteśmy gotowi, aby móc zebraną wiedzą wykorzystać. Teraz, dzięki znajomości samego sobie oraz konkurencji,  jesteśmy w stanie określić swoją pozycje na rynku.  Mamy również możliwość sformułowania sedna swojej marki, opisania w krótkich słowach czym się zajmujemy, czego obietnicę daje nasza marka i w czym jesteśmy w stanie pomóc. Warto również przygotować sobie półminutową prezentację, tak aby zawsze być przygotowanym, by krótko opowiedzieć coś o sobie. Dobrze jest również posiadać informację, którą w łatwy sposób zakomunikujemy czym nasza marka jest a czym nie. Dzięki temu unikniemy ryzyka nieporozumienia, które mogłoby zaszkodzić naszej marce.

Komunikacja i jej strategia

Strategia  dotycząca komunikacji możliwa jest dopiero na tym etapie. Niestety większość osób myślących o swojej marce popełnia kardynalny błąd, gdyż właśnie od komunikacji rozpoczynają budowanie swojego wizerunku.Gdy posiadamy kompletną wiedzę na temat swojej marki możemy ustalić odpowiednie kanały komunikacji z pożądanymi odbiorcami. Jesteśmy w stanie określić kluczowe komunikaty na swój temat  i język, jakim będziemy się posługiwać. Marka to w głównej mierze efekt twojej komunikacji z ludźmi. Zepsujemy go, jeśli będziemy używali nieodpowiedniego kodu językowego . W ten sposób z pewnością nie uda się nam zbudować autorytetu.

Temat strategii komunikacji, jej założenia content marketingowe czy dystrybucja w social mediach jest tak obszerny, iż należy poświęcić na to o wiele więcej czasu, co nie omieszkamy wkrótce zrobić. Należy jednak zaznaczyć, iż komunikacja tylko wtedy będzie spełniała swoje zadania, gdy będzie zintegrowana, spójna, występować tam, gdzie przebywa grupa docelowa oraz gdy dopasujemy ją do danego medium i jego możliwości.

Nie jesteśmy w stanie zbudować marki bez odpowiedniej komunikacji. Jednak sama komunikacja, bez wcześniejszego analizy i gruntownego przygotowania, niekoniecznie będzie skuteczna.

Czy przy budowaniu marki warto skorzystać z pomocy specjalistów?

Jeśli dysponujesz wystarczająco dużą ilością czasu i cierpliwości, możesz spróbować uczyć się na własnych błędach. Jednak nie gwarantuje to dużych oszczędności finansowych, gdyż nieodpowiednie działania mogą sprawić, że wyjście na prostą będzie nas w sumie kosztować o wiele więcej niż zatrudnienie fachowców. Doświadczona agencja z pewnością zminimalizuje ryzyko fiaska, wyboru nieadekwatnych działań do celu, braku efektywności, niebezpieczeństwa, że wizerunek będzie wypaczony lub niedopracowany. Należy pamiętać też o tym, że przygotowanie strategii personal brandingu oraz konsekwentna realizacji zawartych w nich działań wymaga rozległej wiedzy z zakresu budowania marki, komunikacji czy strategii. Przy budowaniu marki  osoby publicznej niezbędna jest również znajomość również z Media Relations czy Crisis Management. Ponadto, tak jak było to już wspomniane, każda strategia wymaga analizy jednostki i jej działań. Z pewnością lepiej jest, jeśli robi to osoba z zewnątrz, niezaangażowana, która będzie w tym względzie całkowicie obiektywna.